uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

Vondst historische gewelven, haard en waterkelder

Vondst historische gewelven, haard en waterkelder

Tijdens het funderingsherstel dat Akerbouw uitvoert aan de Haringpakkerssteeg 7 te Amsterdam, zijn bij het uitgraven van het werkterrein twee oude gewelven, een haard en een waterkelder aangetroffen.
Van de gewelven, was er één aan de binnenzijde bekleed met witte tegels, de andere was schoon metselwerk. Een overzicht van de situatie in het pandje is links op de bovenstaande afbeelding weergegeven, met achterin het pandje de gewelven.
Op 1 oktober heeft Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) de vondst vastgelegd in een rapportage.

Bij sonderingsonderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd, bleek dat zich op 2,44 m en 2,65 m onder maaiveld twee harde (afwerk)lagen bevonden. Dit waren waarschijnlijk de vloeren van de kelder waarvan de twee overwelfde structuren deel hebben uitgemaakt. Een functie als voormalige waterkelder ligt niet voor de hand. In de eerste plaats omdat de bekleding met witte tegels niet gebruikelijk is voor waterkelders, aldus de BMA (foto van tegelwerk rechtsboven weergegeven). In de tweede plaats is door de afgewerkte kopse zijde duidelijk het hier niet gaat om een gesloopte structuur, maar dat de ruimtes in het zicht moeten zijn geweest, meest waarschijnlijk als nissen in de kelder. De gewelven bevinden zich achterin het pand.

De kelder van Haringpakkerssteeg 7 is in de 19de eeuw gebruikt voor bewoning, zo bleek uit de resten van een haard met tegels in wit en mangaan tegen de oostelijke zijgevel. (foto voormalige haard rechtsonder weergegeven).
Meer naar voren in het pand, ten opzichte van de gewelven bevond zich een waterkelder, een rechthoekige structuur binnen bakstenen muren met een omvang van ongeveer 1,80 m x 1,25 m met bovenop de mond. De mond was afgedekt met een (deels nog aanwezige) natuurstenen plaat.