uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Opdrachtgevers

Ervaring van Stadsherstel Amsterdam:

Geachte heer Beentjes,

Het is alweer enige tijd geleden dat uw bedrijf het gerestaureerde Schooltje van Dik Trom te Etersheim en het rijksmonument Spuistraat 61 aan Stadsherstel opleverde. Toch kom ik graag nog even terug op dit project.
Het betrof bij Schooltje van Dik Trom een volledige restauratie en bij de Spuistraat 61 alleen het funderingsherstel.

Dankzij de goede samenwerking tussen de architect, de aannemer en onderaannemers en ons als opdrachtgever zijn beide werken tot volle tevredenheid, binnen de gestelde tijd, uitgevoerd overeenkomstig de gestelde en geldende voorschriften en eisen ter zake van technische uitvoering, procesbeheersing, kwaliteit en uitvoeringscoördinatie van neven-/onderaannemers. Het werk is binnen de gestelde budgetten en planning uitgevoerd en de opleveringspunten zijn adequaat verholpen.

De bij deze werken betrokken leidinggevende functionarissen voldoende in ruime mate aan zowel de technische als organisatorische en communicatieve eisen voor een deskundige werkvoorbereiding en uitvoering.

U heeft, gezamenlijk met de architect, in het bouwproces van het Schooltje van Dik Trom het voortouw genomen en gezorgd dat de inpassing van de installaties in dit monumentale gebouw uitermate soepel is verlopen en op een zowel bouwkundige als esthetische verantwoorde wijze in het gebouw is ingepast.
Bij het pand Spuistraat 61 was er geen sprake van inpassing van installaties.

Ook zijn we zeer te spreken over het feit dat Akerbouw actief mee heeft gewerkt aan het opleiding van de vaklieden voor het restauratievak. Op deze manier houden we het kwaliteitsniveau op peil.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de huurders van ons pand in Etersheim zeer te spreken zijn over het resultaat. En dat stemt ons als eigenaar en opdrachtgever natuurlijk zeer tevreden!

Met vriendelijke groet,
W.H. van Iterson
Sr. Projectleider afdeling Planontwikkeling en Restauratie