uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Opdrachtgevers

vakmanschap is meesterschap

Email d.d. 27-03-2013 n.a.v. de restauratie van het monumentale theehuis in Vogelenzang:

"Geachte heer/mevrouw van Akerbouw,

Gisteren zijn de werkzaamheden aan het dak van het huis van Noordhollands Landschap, dat wij bewonen, afgerond. Hierbij willen wij u complimenteren met de fantastische werkwijze, waarmee uw medewerkers bij ons aan de slag geweest zijn.
Vakmanschap is meesterschap, is hier echt van toepassing.
De medewerkers, Bart, Richard, Rein, Paul, de loodgieters en pannenleggers, stuk voor stuk fijne integere mensen die prachtig werk leverden.
Alles werd prachtig schoon afgeleverd en zelfs het pad werd tot slot nog afgevlakt.
Het was ons een genoegen deze mensen om ons heen te hebben.

Met vriendelijke groet,
Theo en Lyda Warmerdam
2e Leijweg 8, 2114 BG, Vogelenzang"