uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

funderingsonderzoek

Afgelopen week heeft Akerbouw funderingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de gemeenschappelijke bouwmuur, tussen Haringpakkerssteeg 5 en 7 te Amsterdam.

Het pandje vlak bij het Centraal Station, waar sinds enige tijd funderingswerkzaamheden door Akerbouw worden uitgevoerd, was reeds geheel ontgraven tot een halve meter onder het oude niveau van de begane grond vloer. Voordat de nieuwe betonvloer wordt aangebracht, hebben we op verzoek van onze klant en de eigenaar van het naburige pand, funderingsonderzoek gedaan ter plaatse van de gemeenschappelijke bouwmuur. Hiervoor is een vak van 1 x 1 meter uitgegraven tot op niveau van de kespen, dit bleek nog circa 2 meter dieper te zijn dan het huidige uitgegraven niveau.

In een Amsterdamse fundering, waar palen steeds paarsgewijs voorkomen, verbindt de kesp elk paar palen onderling. Over de kesp loopt het plaathout dat, voorzien van een schuifhout, de drager van het opgaande werk vormt. De lengterichting van de kespen ligt in de Amsterdamse fundering dwars op de richting van het plaathout, zie hiervoor de bovenstaande afbeelding.

Zoals op bijgaande foto is te zien hebben we, na op diepte te zijn gekomen, de kespen en het plaathout kunnen onderzoeken en op kwaliteit kunnen beoordelen.