uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland
portfolio 

DekaMarkt

Den Oever

Op 11 juli jongsleden was Akerbouw de voordeligste aanbieder voor het bouwen van de nieuwe DekaMarkt in Den Oever. Inmiddels zijn de contractstukken voor dit werk ondertekend en is de werkvoorbereiding in volle gang. Onze werkzaamheden zullen bestaan uit het realiseren van het casco van de nieuwe supermarkt. De start van de bouw zal in oktober 2014 plaatsvinden, de oplevering van het casco is in het tweede kwartaal van 2015. Na gereedkomen van het casco zal de Deka Markt in eigen beheer de winkel afbouwen en inrichten.

Het pand bestaat uit een casco van beton en staal, de buitenzijde van het pand wordt voorzien van sandwichelementen, welke worden afwerkt met houtendelen en Trespa stroken.

Het ontwerp voor het pand is gemaakt door Rietvink Architecten BNA uit Oosthuizen.