uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

De Barmhartige Samaritaan

In de week van 29 september begint Akerbouw met werkzaamheden in stolpboerderij De Barmhartige Samaritaan, aan Westerblokker 39 te Blokker. De boerderij is eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser. De vereniging zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur, door heel Nederland. Zij doen dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Dit pand is sinds 1990 eigendom van Hendrick de Keyser. Om de verhuurbaarheid van deze stopboerderij te verbeteren, zal Akerbouw in opdracht van de vereniging een extra slaapkamer realiseren op de eerste verdieping.

De boerderij is nog te huur. Klik op deze link:  http://www.hendrickdekeyser.nl/huurzaken/103/de_barmhartige_samaritaan.html

Korte omschrijving van het pand en de geschiedenis (Bron: www.hendrickdekeyser.nl):

Deze boerderij is een gaaf bewaard voorbeeld van een Westfriese stolpboerderij. Als modelhoeve werd dit boerderijtype ruim toegepast in de 17de-eeuwse polders Beemster, Purmer en Schermer. De stolpboerderij ontleent zijn naam aan het piramidevormige dak. Het woongedeelte ligt hier langs de linker zijgevel. Het is herkenbaar aan het veld met pannen dat in het rieten dak ter plaatse van de binnenhaard is uitgespaard. Het voorhuis aan de straatzijde heeft een trapgevel met siermetselwerk in de boogvelden. Deze pronkfaçade volgde de vormgeving van woonhuizen in de stad. In het kalf boven de deur is een gebeeldhouwd reliëf met een bijbelse voorstelling waaraan de boerderij haar naam ontleent. De ingang van het voorhuis werd alleen gebruikt bij bijzondere gebeurtenissen zoals een huwelijk of begrafenis. Het ontbreken van vensters aan weerszijden van de ingang hangt samen met het gebruik van deze ruimten als koele opslag. De muurankers volgen de belijning van de topgevel. De daagse ingang lag in de zijgevel en gaf via een klein portaaltje toegang tot de woonkamer. Naast het voorhuis ligt een vertrek waar men in Westfriese boerderijen meestal een zaad- of kaaskamer aantreft maar dat hier als woonvertrek is ingericht. De aanwezigheid van een grote stookplaats en bedstee maken dat zichtbaar. Deze kamer zal als ‘heerschapskamer' het domein van de eigenaar zijn geweest, een Hoornse koopman, die de boerderij als geldbelegging zou hebben gebouwd en hier zo nu en dan kantoor hield. De ‘zomerstal' die zich uitstrekte langs de hele achtergevel was het gedeelte van de stal dat in de zomer, wanneer het vee op het land was, met behulp van vlonders en tapijten werd ingericht tot tijdelijke pronkkamer. In de 19de eeuw werd het vertrek voorzien van een schouwtje en als permanent woonvertrek in gebruik genomen.