uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland
portfolio 

Schooltje Dik Trom

Oosthuizen

In opdracht van Stadherstel Amsterdam NV heeft Akerbouw in 2012 opdracht verkregen voor de restauratie van het Schooltje van Dik Trom te Etersheim (nabij Oosthuizen).

In dit oude schooltje, wat in 1880 is gebouwd naar ontwerp van Hendrikus van den Aardweg, was Johan Kieviet onderwijzer van 1883-1902. In de naastgelegen onderwijzerswoning schreef hij zijn eerste boek over Dik Trom, een ondeugend jongetje met een hart van goud. Het schooltje heeft net als vroeger maar één klaslokaal. Vóór de restauratie stond het gebouwtje op het punt van instorten en stond op de nominatie om gesloopt te worden. Het is gelukkig destijds aangekocht door Stadsherstel Amsterdam en kreeg het snel de status monumentaal. Stadsherstel heeft doormiddel van crowd funding de rstauratie mogelijk gemaakt. Momenteel is in het voormalige klaslokaal een kinderboekenmuseum gevestigd, en wordt de voormalige onderwijzers woning geëxploiteerd als woning met bed & breakfast.

Akerbouw heeft tijdens de restauratie het pand voorzien van een nieuwe onderheide fundering, zodat deze voor de komende eeuw(en) van een goede fundatie is voorzien. Daarnaast zijn er diverse aanpassingen aan de kap uitgevoerd en is het metselwerk rondom het gebouw, dat voor de restauratie in erbarmelijke staat verkeerde, geheel gerestaureerd. Het huzaren stukje van dit metselwerk is het terugbrengen van de gemetselde gootconstructie. Deze is op een tweetal oude foto’s terug te vinden, maar is helaas in de loop van de twintigste eeuw verwijderd en vervangen door eenvoudig metselwerk. Akerbouw heeft in overleg met Prins Projecten, die het ontwerp en de directievoering verzorgde, en opdrachtgever Stadsherstel, de gemetselde goot terug gebracht in het pand, waardoor het pand nu weer in volle glorie prijkt in de polder ten oosten van Oosthuizen.

testimonial N. Prins:

"Schooltje Dik Trom, Ethersheim.

De restauratie van “het Schooltje van Dik Trom” te Ethersheim is door Akerbouw soepel en op kwalitatief hoog niveau uitgevoerd. Het betrof een combinatie van restaureren en vernieuwen.

Kers op de taart was een authentieke gemetselde rollaag onder de goot. Deze is in gezamenlijk overleg tot stand gekomen na bestuderen van oude foto’s en op de ouderwetse manier gemetseld, knap gedaan!"


testimonial Stadsherstel:

Geachte heer Beentjes,

Het is alweer enige tijd geleden dat uw bedrijf het gerestaureerde Schooltje van Dik Trom te Etersheim en het rijksmonument Spuistraat 61 aan Stadsherstel opleverde. Toch kom ik graag nog even terug op dit project.

Het betrof bij Schooltje van Dik Trom een volledige restauratie en bij de Spuistraat 61 alleen het funderingsherstel.

Dankzij de goede samenwerking tussen de architect, de aannemer en onderaannemers en ons als opdrachtgever zijn beide werken tot volle tevredenheid, binnen de gestelde tijd, uitgevoerd overeenkomstig de gestelde en geldende voorschriften en eisen ter zake van technische uitvoering, procesbeheersing, kwaliteit en uitvoeringscoördinatie van neven-/onderaannemers. Het werk is binnen de gestelde budgetten en planning uitgevoerd en de opleveringspunten zijn adequaat verholpen.

De bij deze werken betrokken leidinggevende functionarissen voldoende in ruime mate aan zowel de technische als organisatorische en communicatieve eisen voor een deskundige werkvoorbereiding en uitvoering.

U heeft, gezamenlijk met de architect, in het bouwproces van het Schooltje van Dik Trom het voortouw genomen en gezorgd dat de inpassing van de installaties in dit monumentale gebouw uitermate soepel is verlopen en op een zowel bouwkundige als esthetische verantwoorde wijze in het gebouw is ingepast.
Bij het pand Spuistraat 61 was er geen sprake van inpassing van installaties.

 

Ook zijn we zeer te spreken over het feit dat Akerbouw actief mee heeft gewerkt aan het opleiding van de vaklieden voor het restauratievak. Op deze manier houden we het kwaliteitsniveau op peil.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de huurders van ons pand in Etersheim zeer te spreken zijn over het resultaat. En dat stemt ons als eigenaar en opdrachtgever natuurlijk zeer tevreden!

Met vriendelijke groet,

W.H. van Iterson
Sr. Projectleider afdeling Planontwikkeling en Restauratie