uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

restauratie Geest 10 Alkmaar

We informeerden u op 13 september jongsleden dat Akerbouw inmiddels op drie plaatsen in de Alkmaarse binnenstad aan het werk was. Nu kunnen we u het positieve nieuws brengen dat hier nog een vierde project aan toe is gevoegd!
Vandaag heeft Akerbouw opdracht gekregen van woningbouwvereniging Van Alkmaer Voor Wonen om werkzaamheden uit te voeren aan het rijksmonument aan Geest 10. De werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen, waarna het historische pandje weer zal worden verhuurd.
 
De straatnaam geeft prijs dat deze woning zich bevindt in het oudste stukje Alkmaar.
De eerste Alkmaarders woonden op de geestgronden rond de huidige Grote Kerk. De hooggelegen zandrug, die evenwijdig met de kustlijn liep, werd omgeven door water en moerassen. Naar het westen werden deze zandgronden begrensd door de Westerweg, naar het oosten door het Ritsevoort. Ten oosten van de geestrug lag een lager gelegen gebied dat bij hoge waterstand door de Voormeer werd overstroomd. (Bron: www.alkmaar.nl)
 
Geest 10 en 12 en de aangrenzende Kanisstraat 1 vormen één bouwmassa: winkel en huis aan de Kanisstraat en twee huizen aan de Geest. Deze vorm verraadt dat het niet een gewoon woonhuis was. Er wordt gezegd dat het waarschijnlijk deel uit maakte van het eerste hofje van Paling en Foreest (1540), waarvan de hoofdingang op de hoek van de Geest en het Zevenhuizen is. In 1984 is het monument in de 16e-eeuwse trant terug gerestaureerd. (Bron: www.vanalckmaer.nl)
 
Momenteel kunt u Akerbouw op de onderstaande locaties in de Alkmaarse binnenstad vinden:

  • Restauratie en onderhoud Kapelkerk (rijksmonument) aan Laat 80;
  • Restauratie woonwinkelpand (gemeentelijk monument) aan Kanaalkade 54 en 54a;
  • Verbouwing opslag naar woonhuis aan Koningsweg 60;

Restauratie woonhuis (rijksmonument) aan Geest 10