uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

Winkelwaard groot onderhoud

Op 18 oktober jongstleden heeft Akerbouw opdracht gekregen voor groot onderhoud aan het appartementencomplex Winkelwaard te Alkmaar. De werkzaamheden worden grotendeels in 2014 uitgevoerd, dit betreft onder andere schilderwerk, het opnieuw afhangen van draaiende delen, het coaten van galerijvloeren, betonrotherstel en exterieure kitwerken. Vooruitlopend op de voorgenoemde onderdelen, zullen er dit jaar alvast werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hekwerken van de galerijen en het vervangen van dakgoten.