uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland
portfolio 

Geest restauratie

Alkmaar

De eerste Alkmaarders woonden op de geestgronden rond de huidige Grote Kerk. De hooggelegen zandrug, die evenwijdig met de kustlijn liep, werd omgeven door water en moerassen. Naar het westen werden deze zandgronden begrensd door de Westerweg, naar het oosten door het Ritsevoort. Ten oosten van de geestrug lag een lager gelegen gebied dat bij hoge waterstand door de Voormeer werd overstroomd. (Bron: www.alkmaar.nl)
 
Van deze geestgronden is de straatnaam Geest in Alkmaar afgeleid, de woning ligt dan ook op steenworp afstand van de Grote Kerk. Akerbouw heeft opdracht gekregen van woningbouwvereniging Van Alkmaer Voor Wonen om werkzaamheden uit te voeren aan het rijksmonument aan Geest 10. De werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen, waarna het historische pandje weer zal worden verhuurd.
 
Geest 10 en 12 en de aangrenzende Kanisstraat 1 vormen één bouwmassa: winkel en huis aan de Kanisstraat en twee huizen aan de Geest. Deze vorm verraadt dat het niet een gewoon woonhuis was. Er wordt gezegd dat het waarschijnlijk deel uit maakte van het eerste hofje van Paling en Foreest (1540), waarvan de hoofdingang op de hoek van de Geest en het Zevenhuizen is. In 1984 is het monument in de 16e-eeuwse trant terug gerestaureerd. (Bron: www.vanalckmaer.nl)