uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland
portfolio 

funderingsherstel Spuistraat

Amsterdam

Op woensdag 13 november 2013 was Akerbouw de voordeligste aanbieder voor het uitvoeren van funderingsherstel aan een pandje van Stadsherstel Amsterdam aan de Spuistraat 61 te Amsterdam. Het betreft een pandje met een klokgevel met een deuromlijsting uit 1764. Het pandje, dat in 2013 is aangekocht door Stadherstel, is zowel naar voren als opzij erg scheefgezakt. Om dit wegzakken verder te voorkomen maakt Akerbouw een nieuwe onderheide vloer in het souterrain van de woning. Tevens wordt het souterrain verder uitgediept waardoor er na de werkzaamheden een leefbare verdieping ontstaat.

Vanwege de aanpassingen aan de bestaande constructie zal er door ons eerst een stalen tafelconstructie onder de vloer van de beletage worden aangebracht, om te voorkomen dat het pand tijdens de werkzaamheden bezwijkt. De tafel constructie dient in dit geval twee doelen: In de eerste plaats zorgt deze ervoor dat het langshout van de aanwezige kespenfundering tijdens het inkassen van de bouwmuren niet onevenredig wordt belast, met als gevolg dat het zou kunnen bezwijken. In de tweede plaats zorgt de tafelconstructie ervoor dat het pandje niet ‘implodeert’ na het verwijderen van de bestaande betonnen souterrainvloer. Nadat de nieuwe fundering en kelderbak is aangebracht, en deze voldoende is uitgehard, is de tafelconstructie weer verwijderd.

In de bovenstaande slideshow ziet u foto’s van de buitenzijde van het pandje, foto’s na het aanbrengen van de tafelconstructie, en twee fraaie panoramafoto’s na het gereedkomen van de nieuwe souterrainvloer en –wanden (de tafelconstructie is hier nog aanwezig).
De werkzaamheden zijn op 2 december aangevangen en geheel volgens de met de opdrachtgever afgesproken planning opgeleverd eind februari 2014.

testimonial opdrachtgever:

Geachte heer Beentjes,

Het is alweer enige tijd geleden dat uw bedrijf het gerestaureerde Schooltje van Dik Trom te Etersheim en het rijksmonument Spuistraat 61 aan Stadsherstel opleverde. Toch kom ik graag nog even terug op dit project.
Het betrof bij Schooltje van Dik Trom een volledige restauratie en bij de Spuistraat 61 alleen het funderingsherstel.

Dankzij de goede samenwerking tussen de architect, de aannemer en onderaannemers en ons als opdrachtgever zijn beide werken tot volle tevredenheid, binnen de gestelde tijd, uitgevoerd overeenkomstig de gestelde en geldende voorschriften en eisen ter zake van technische uitvoering, procesbeheersing, kwaliteit en uitvoeringscoördinatie van neven-/onderaannemers. Het werk is binnen de gestelde budgetten en planning uitgevoerd en de opleveringspunten zijn adequaat verholpen.

De bij deze werken betrokken leidinggevende functionarissen voldoende in ruime mate aan zowel de technische als organisatorische en communicatieve eisen voor een deskundige werkvoorbereiding en uitvoering.

U heeft, gezamenlijk met de architect, in het bouwproces van het Schooltje van Dik Trom het voortouw genomen en gezorgd dat de inpassing van de installaties in dit monumentale gebouw uitermate soepel is verlopen en op een zowel bouwkundige als esthetische verantwoorde wijze in het gebouw is ingepast.
Bij het pand Spuistraat 61 was er geen sprake van inpassing van installaties.

Ook zijn we zeer te spreken over het feit dat Akerbouw actief mee heeft gewerkt aan het opleiding van de vaklieden voor het restauratievak. Op deze manier houden we het kwaliteitsniveau op peil.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de huurders van ons pand in Etersheim zeer te spreken zijn over het resultaat. En dat stemt ons als eigenaar en opdrachtgever natuurlijk zeer tevreden!

Met vriendelijke groet,
W.H. van Iterson
Sr. Projectleider afdeling Planontwikkeling en Restauratie