uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Opdrachtgevers

Ervaring van N. Prins van Prins Projecten Amsterdam:

Schooltje Dik Trom, Ethersheim.

De restauratie van “het Schooltje van Dik Trom” te Ethersheim is door Akerbouw soepel en op kwalitatief hoog niveau uitgevoerd. Het betrof een combinatie van restaureren en vernieuwen.

Kers op de taart was een authentieke gemetselde rollaag onder de goot. Deze is in gezamenlijk overleg tot stand gekomen na bestuderen van oude foto’s en op de ouderwetse manier gemetseld, knap gedaan.


Funderingsherstel Haringpakkerssteeg 7, Amsterdam.

Midden in het centrum achter het Victoria Hotel staat een oud pakhuis waar in eerste instantie een nieuwe fundering onder is gemaakt.
De locatie dwong de aannemer slim om te gaan met de werktijden en de logistiek van het aan- en afvoeren van materiaal en materieel. Akerbouw bleek in staat deze onderdelen goed af te stemmen. Het funderingsherstel is binnen de planning en binnen de begroting uitgevoerd. 


Maken van 2 woningen Prinsengracht 405, Amsterdam.

Ook hier een lastige locatie om te bouwen, tevens extra voorzieningen moeten treffen omdat op de begane grond een bedrijf open moest blijven om klanten te ontvangen. Dat is naar tevredenheid gelukt.

Het contact met de uitvoerder was prima (dat geldt overigens voor alle projecten). Bij problemen werd er direct gebeld voor overleg, zodat we in gezamenlijk overleg tot een oplossing kwamen.

Opdrachtgever was zo tevreden dat het gehele team op een etentje is getracteerd.


Nico Prins
Prins Projecten, Amsterdam.