uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

Fort aan den Ham

Vlak voor de bouwvak kregen wij een opdracht van Stadsherstel Amsterdam voor de restauratie van de genie schuur van het Fort aan den Ham in Uitgeest, onderdeel van de stelling van Amsterdam. Hier gaan we de rotte onderdelen van de houtconstructie en rabatdelen vervangen, de roestende gehengen van ramen en deuren vervangen en de dakkapellen herstellen.

De Stelling van Amsterdam was een verdedigingslinie, gelegen op 15 tot 20 kilometer rond het centrum van Amsterdam. De Stelling is 135 kilometer lang, bevat 45 forten en is aangelegd van 1880 tot 1920. Op 26 september 1995 werd de Stelling van Amsterdam samen met de Nieuwe Hollandsewaterlinie bij UNESCo aangemeld voor plaatsing op de werelderfgoed lijst waarin zij in haar geheel op werd geplaatst in 1996. De aanleg van de Stelling van Amsterdam werd geregeld in de Vestingwet van 1874. Primair was de Stelling van Amsterdam een waterlinie. In geval van vijandelijkheden zouden grote delen van het gebied rond Amsterdam onder water worden gezet. De forten werden gesitueerd op plaatsen waar de waterlinie wordt doorkruist door dijken, wegen of spoorlijnen. Plaatsen waar het water diep genoeg was voor boten waren kwetsbaar, doordat de oprukkende vijand op die plaatsen niet door het water zou worden tegengehouden, zodat hij ook op deze plekken onder vuur genomen moest kunnen worden.

De Stelling van Amsterdam heeft nooit actief dienstgedaan, maar heeft wel een afschrikwekkende werking gehad. In 1914 waren de Stelling en de Nieuwe Hollandsewaterlinie namelijk mede een factor voor de Duitsers om Nederland niet binnen te vallen. Daarna had de hele waterlinie niet veel zin meer omdat vliegtuigen en bommenwerpers werden ontwikkeld en de artillerie zich ook verder ontwikkelde met een veel verder bereik dan de twintig kilometer waar de stelling op was gebaseerd. 

Het Fort aan den Ham is gebouwd tussen 1896 en 1903 en ligt langs het spoor en de N203 tussen Krommenie en Uitgeest aan Busch en Dam. Het huisvest een militair museum en is regelmatig geopend voor bezoekers. Zie ook www.fortaandenham.nl.