uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland
portfolio 

Hagestraat

Haarlem

In opdracht van Stadsherstel Amsterdam hebben wij een woning aan de Hagestraat te Haarlem mogen verbouwen en restaureren. Wij hebben de gehele indeling van de woning gewijzigd en gasloos gemaakt. De woning is nu aangesloten op de warmte pomp van het Rosenstock Huessy complex. Daarnaast wordt de energie ook opgewekt d.m.v. PV-panelen op het dak.

Vorig jaar zijn wij gestart met het verbouwen en restaureren van het monumentale Rosenstock Huessy Huis in het oude centrum van Haarlem. Het Rosenstock Huessy Huis is een voormalig armen hofje op de hoek van de Anthoniestraat en de Hagestraat. Het hofje bestaat uit een verzameling van woongebouwen, verhuurbare ruimtes en een kapel. In 2018 en 2019 heeft Akerbouw drie (A, B en C) van de acht bouwdelen (A t/m H) gerestaureerd. De Hagestraat, maakt samen met een aantal andere woningen en de kapel, onderdeel uit van bouwdeel E van dit complex.